Julia Christina Eneroth

Screen appears to be too small for web based portfolio to function properly.

Longitudinal Section 1:200
Cross Section 1:200
Elevation West 1:200
Elevation North 1:200
Bibliotekets organiska assymetriska form är inspirerad av olika föremål som relaterar till Malmö och havet, bl.a. snäckskal och äldre fartygs luftintag.

Placeringen är vald där strandpromenaden och gatan ifrån söder möter den öppna ytan som sträcker sig in i staden och det nedsänkta torget mot havet.

De stora fönstren är riktade norrut för att ta in maximalt med ljus utan att besökare ska bländas. De ger även en minimalistisk vy mot havet där kustlinjen skalats bort för att skapa ett lugn och en harmoni.

Bibliotek Västra Hamnen

Feb 2015 | School Project