Julia Christina Eneroth

Screen appears to be too small for web based portfolio to function properly.

Denna borg som jag ritade som 13-åring är kulmen för mitt handritande innan jag sedan började använda Sketchup. Detta är den fiktiva skotska klanen mcKrills släktborg belägen någonstans längs den skotska kusten.
1:200

McKrillborgen

2006 – | Spare Time Project