Julia Christina Eneroth

Screen appears to be too small for web based portfolio to function properly.

Den mekaniska artefakten var en inledande workshop för att träna på att skissa i modell genom att montera ihop skrot och gestalta under tiden. I min grupp märkte vi att det vi byggde började likna en fågel och arbetade vidare med den estetiken.

Mekanisk Artefakt

Sep 2013 | School Project | Group work with Malin Heikenberg and Elias Friberg