Julia Christina Eneroth

Screen appears to be too small for web based portfolio to function properly.

Elevation South 1:800
Elevation East 1:800
För att göra något annorlunda från flera av mina tidigare projekt och problematisera normen inom branschen testade jag en klassisk byggnad för min teater i Raul Wallenbergs Park, Malmö.

Byggnaden är främst inspirerad av den avskalade 20-talsklassicismen som jag tror är fullt rimlig att efterlikna utan att resultatet framstår som alltför pretentiöst eller tillgjort. Den generella planen och byggnadens geometri är även inspirerad av Villa Rotonda.
Section 1:400

Teater Rotonda

May 2015 | School Project