Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Utgångspunkten för mitt kandidatarbete har varit att bevara även lägre värderade tidslager, för att bibehålla den kontinuerliga transformation som skett på Staffanstorps sockerbruksområde. Detta gjorde jag genom att fokusera på en rivningshotad silo från 1940-talet med en tillbyggnad från 1070-talet, för att tidsmässigt sammanbinda den gamla fabriken med vår tids stadsförnyelse.

Sockertoppen

June 2018 | Skolprojekt