Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Plan under konstutställning 1:400
Plan dagtid 1:400
Situationsplan 1:1000
Byggnaden är placerad så den inte delar parken i två eller skära parken ifrån Gustav Adolfs Torg. Den utgör också en fond för torgets sydöstra hörn och är synlig ifrån gågatan.
Plan under föreställning 1:250

Teater Rotonda

May 2015 | Skolprojekt