Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Längdsektion 1:200
Tvärsektion 1:200
Västfasad 1:200
Norrfasad 1:200
Bibliotekets organiska assymetriska form är inspirerad av olika föremål som relaterar till Malmö och havet, bl.a. snäckskal och äldre fartygs luftintag.

Placeringen är vald där strandpromenaden och gatan ifrån söder möter den öppna ytan som sträcker sig in i staden och det nedsänkta torget mot havet.

De stora fönstren är riktade norrut för att ta in maximalt med ljus utan att besökare ska bländas. De ger även en minimalistisk vy mot havet där kustlinjen skalats bort för att skapa ett lugn och en harmoni.

Bibliotek Västra Hamnen

Feb 2015 | Skolprojekt