Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Fysisk Modell
Situationsplan 1:500
Egetutvecklat sketchupplugin
Modellmodell

Bibliotek Västra Hamnen

Feb 2015 | Skolprojekt