Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Mitt förslag på en passage igenom ett av Lunds största kvarter, Svartbröder, har sin utgångspunkt i bevarandet. Även enklare skjul som i sig saknar historiskt eller arkitektoniskt värde sparas för att bibehålla den skalvariation som ger bakgårdar mycket av sin charm.

Passagen innehåller tre distinkta rum. Ett aktivt, öppet med uteservering och möjlighet till utomhusteater, ett avkopplande där man kan njuta av en bok och samtidigt beskåda folkströmmen samt ett aktivt, omslutande marknadsstråk.

Genombrottet

Nov 2014 | Skolprojekt