Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Pärleporten

Jan 2016 | Skolprojekt | Grupparbete med Daniel Zahedpour
Vardagsrum, våning 2
Förplats
Flygbild österifrån
Situationsplan 1:1000