Julia Christina Eneroth

Screen appears to be too small for web based portfolio to function properly.

Places for Studying in the South Buidling
Lustgården
Opening through North Buidling
Pärleporten utgör en ny entré och framsida till kvarteret paradiset i Lund. Detta görs i kombination med funktionsblandning för att att bättre integrera universitetet i staden.

Projektet består av två byggnader som följer separata gestaltningsprinciper för att koppla till den skala och brokighet som redan finns i kvarteret. Tekniskt är byggnaderna däremot densamma med delat fläktrum i källaren för att effektivare återvinna spillvärme.

Det södra huset innehåller studieplatser med café och det norra lägenheter med lokal i bottenvåningen. Det södra huset speglar Helgo Zettervalls kapell för att skapa en axialitet hos förplatsen som drar besökare in i kvarteret.

För att tydligt kommunicera att den södra byggnaden är publik tillämpas den modernistiska gestaltningsprincipen med plattor och skivor. Den norra huset är en monolit med och utgör en förlängning av grannhusets volym.

Båda byggnaderna använder samma ljusa träpanel för att, trots skillnad i form, visa att de hör ihop och för att kommunicera hållbarhet. Båda byggnaderna innehåller också "glasvirke", ett glasparti med en postmodernistisk referens till det korsvirke som finns i ett av grannhusen.

Pärleporten

Jan 2016 | School Project | Group work with Daniel Zahedpour