Julia Christina Eneroth

Screen appears to be too small for web based portfolio to function properly.

Section 1:100
Open Kitchen, Sketch
Elevation 1:50
Uppgiften för arkitektutbildningens första bostadsprojekt var att rita ett stadsradhus för en 5 m bred och 27 m djup tomt. Jag valde att experimentera med ett back to back-hus istället för att göra det uppenbara och placera ett mindre djupt hus ut mot gatan och ha trädgård bakom.

Resultatet må ha blivit ett misslyckande med stora döytor för passage men var ändå lärorikt och värt att göra.

Huset kännetecknas av att både ha ett atrium och ett ljusschakt och bada i ljus samtidigt som det ger en mycket ombonad känsla eftersom det inte öppnar sig utåt i fler riktningar än mot gatan.

Smala Huset

Dec 2013 | School Project